Công Ty Thiết Bị Thẩm MỸ Y Tế Sài Gòn Phiên bản Hệ thống 12.0

Thông tin về Công Ty Thiết Bị Thẩm MỸ Y Tế Sài Gòn instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Quản lý quan hệ Khách hàng
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Enterprise website builder
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
eCommerce - Thương mại điện tử
Sell your products online
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Lịch
Schedule employees meetings
Sự kiện
Xuất bản sự kiện, bán vé