Công Ty Thiết Bị Thẩm MỸ Y Tế Sài Gòn Phiên bản Hệ thống 12.0

Thông tin về Công Ty Thiết Bị Thẩm MỸ Y Tế Sài Gòn instance of SaigonMed, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Quản lý quan hệ Khách hàng
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Enterprise website builder
Dự án
Organize and schedule your projects
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
eCommerce - Thương mại điện tử
Sell your products online
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
Lịch
Schedule employees meetings
Sự kiện
Xuất bản sự kiện, bán vé