Triễn Lãm Quốc Tế Ngành Thẩm Mỹ Cosmobeaute HCM 2019

18/04/2019 09:00 đến 20/04/2019 16:00

--Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC Q7 HCM--

00Ngày
00Giờ
00Phút
00Giây

Triễn Lãm Quốc Tế Ngành Thẩm Mỹ Cosmobeaute HCM 2019 (2019-04-18 - 2019-04-20)

Địa điểm

Google Maps
Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC Q7 HCM

Thời gian

Từ 18/04/2019 09:00
Đến 20/04/2019 16:00

Nhà Tổ chức

SAIGONMED | info@saigonmed.com
info@saigonmed.com

Trên Mạng xã hội

Following content will appear on all events