TĂNG DOANH THU VỚI KỸ THUẬT TRIỆT LÔNG HIỆU QUẢ

27/08/2019 10:30 đến 27/08/2019 13:00

--SAIGONMED | info@saigonmed.com--

00Ngày
00Giờ
00Phút
00Giây

Vui lòng đăng ký tham dự theo form bên dưới:

TĂNG DOANH THU VỚI KỸ THUẬT TRIỆT LÔNG HIỆU QUẢ (2019-08-27)

Địa điểm

Google Maps
SAIGONMED | info@saigonmed.com
info@saigonmed.com

Thời gian

Từ 27/08/2019 10:30
Đến 27/08/2019 13:00

Nhà Tổ chức

SAIGONMED | info@saigonmed.com
info@saigonmed.com

Trên Mạng xã hội

Tham gia Twitter

Tìm xem người ta thấy và nói gì về sự kiện này, và gia nhập hội thoại.

Dùng thẻ này: ##triệtlông #IPL #kinhdoanhspa #tăngdoanhthuchospa

Following content will appear on all events